🖼️ Fake Call & SMS & Call Logs cho Android 4.1 Ứng dụng giả mạo cuộc gọi & tin nhắn

🖼️
 • Phát hành: Droid Mate
 • Fake Call & SMS & Call Logs là ứng dụng hiển thị theo dạng "Log Me" trên điện thoại để không ai có thể biết bạn đang giả mạo cuộc gọi.
 • android Version: 4.1
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.905

🖼️ Private Box For Android Bảo vệ sự riêng tư của bạn

🖼️
 • Phát hành: Droid Mate
 • Private Box được xây dựng dựa trên công nghệ Anti Spam SMS nổi tiếng. Đảm bảo sự an toàn riêng tư của bạn và những dữ liệu quan trọng.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 514

🖼️ Korean Translator For Android 2.2 Công cụ dịch tiếng Hàn Quốc

🖼️
 • Phát hành: Droid Mate
 • Korean Translator là ứng dụng dịch tiếng Hàn Quốc hoàn toàn miễn phí trên điện thoại Android. Hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ (+ 5 ngôn ngữ trong phiên bản Beta).
 • android Version: 2.2
 • Đánh giá: 53
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.625

🖼️ French Translator For Android Công cụ dịch tiếng Pháp

🖼️
 • Phát hành: Droid Mate
 • French Translator là ứng dụng dịch tiếng Pháp hoàn toàn miễn phí trên điện thoại Android. Hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ (+ 5 ngôn ngữ trong phiên bản Beta).
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.250

🖼️ Italian Translator For Android Công cụ dịch tiếng Ý

🖼️
 • Phát hành: Droid Mate
 • Italian Translator là ứng dụng dịch tiếng Ý hoàn toàn miễn phí trên điện thoại Android. Hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ (+ 5 ngôn ngữ trong phiên bản Beta).
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 516

🖼️ Mr. Faker for Android

🖼️
 • Phát hành: Droid Mate
 • Ứng dụng này sẽ hiển thị “Log Me” trên điện thoại của bạn để không một ai có thể biết được bạn đã tạo một bản ghi cuộc gọi giả.
 • android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.387

🖼️ Call Filter for Android

🖼️
 • Phát hành: Droid Mate
 • Call Filter sẽ giúp bạn chặn các cuộc gọi không mong muốn và giữ thông tin cá nhân được bảo mật.
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 747

🖼️ Anti SMS Spam for Android

🖼️
 • Phát hành: Droid Mate
 • Ứng dụng này có thể xung đột với Go SMS và các ứng dụng khác. Anti SMS Spam sẽ giúp bạn chặn các message không mong muốn từ bất kì người gửi nào.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 765

🖼️ Mr. Locker for Android

🖼️
 • Phát hành: Droid Mate
 • Mr. Locker sẽ làm người khác ngạc nhiên khi họ mở một ứng dụng đã được bảo vệ trên điện thoại của bạn.
 • android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 678