🖼️
  • eOffice for BlackBerry

    Bộ office cho BlackBerry
  • eOffice là bộ ứng dụng gồm công cụ biên tập tài liệu Microsoft Word, Excel và PDF. Với eOffice, bạn còn có thể truy cập tài liệu của mình trên máy tính từ BlackBerry cũng như sử dụng chúng như những tập tin đính kèm khi gửi.
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
🖼️
  • MasterDoc for BlackBerry 4.6

  • MasterDoc là ứng dụng hỗ trợ duyệt và quản lý các tập tin. Bạn sẽ không thể “nhờ cậy” Master Doc để biên tập. Tuy nhiên, trên BlackBerry, một khi sắm ứng dụng này bạn có thể duyệt trực tiếp hàng loạt định dạng khác nhau từ .doc, .xls, .ppt, .PDF, .jpg, .g
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu