🖼️ Easy HTML5 Video

🖼️
  • Phát hành: Easy HTML5 Video
  • Ứng dụng này tạo ra một trang các chỉ số sau khi kết thúc quá trình chuyển đổi, để cho phép người dùng xem video nhúng. Hơn nữa, bạn còn có thể trực tiếp tải các video lên máy chủ FTP hoặc bất kỳ vị trí bên trong máy hoặc từ xa.
  • windows
  • Đánh giá: 5
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 4.824