🖼️ Ephnic Screen Recorder for Mac 2.2 Quay video trên màn hình máy tính Mac

🖼️
  • Phát hành: Ephnic
  • Ephnic Screen Recorder for Mac là một phần mềm dễ sử dụng được thiết kế để hỗ trợ người dùng Mac ghi lại mọi hoạt động diễn ra trên màn hình máy tính và lưu lại dưới dạng file video.
  • mac Version: 2.2

🖼️ Ephnic Video Converter for Mac 1.0 Chuyển đổi định dạng video cho Mac

🖼️
  • Phát hành: Ephnic
  • Ephnic Video Converter for Mac là một công cụ hữu hiệu dành cho người dùng Mac, giúp họ nhanh chóng chuyển đổi video sang các định dạng tương thích với iPhone, iPad, Apple TV hay một loạt thiết bị khác.
  • mac Version: 1.0.2