🖼️
  • ePSXe Giả lập game PlayStation trên máy tính
  • ePSXe là trình giả lập game PlayStation I, giúp người dùng trải nghiệm môi trường chơi game mượt mà hơn, hạn chế tối đa sự cố xảy ra trong quá trình chơi game.
  • Xếp hạng: 4 337 Phiếu bầu
🖼️