🖼️ EzSnap 1.0 Tải và chụp ảnh màn hình miễn phí

🖼️
  • Phát hành: EzSnap
  • EzSnap là một công cụ miễn phí giúp bạn nhanh chóng chụp và tải ảnh chụp màn hình lên các trang web một cách dễ dàng.
  • windows Version: 1.0
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 202