🖼️ Paperclips Game kinh doanh sản xuất kẹp giấy chơi là "nghiện"

🖼️
  • Phát hành: Frank Lantz
  • Tuy vừa ra mắt nhưng Paperclips đã tạo nên “cơn sốt” tại thị trường game thế giới. Đây là webgame miễn phí với nhiệm vụ rất đơn giản là chế tạo những chiếc kẹp giấy.
  • web
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Truy cập
  • Lượt tải: 88