🖼️
  • Text & Word Joiner
  • Chương trình TEXT & WORD Joiner 1.1 với cách làm là tự động đóng gói các văn bản đó lại thành một file duy nhất chỉ với vài thao tác nhấn chuột đơn giản.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Image Converter & Resizer
  • Image Converter & reSizer có thể nhanh chóng chuyển đổi và thay đổi kích cỡ của các bức ảnh ở các định dạng phổ biến hiện nay như BMP, JPG, GIF, TIFF và PNG...
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu