🖼️ Sand to Surf Early Access Game trượt cát trên sa mạc đầy thách thức

🖼️
  • Phát hành: Golden Sand Games
  • Duy trì tốc độ tối ưu khi trượt qua những bãi cát nguy hiểm thuộc sa mạc cổ đại trong game phiêu lưu hành động Sand to Surf mới.
  • windows Version: Early Access