🖼️ Portable Inkscape 1.0 Phần mềm đồ họa miễn phí

🖼️
  • Phát hành: GPL
  • Portable Inkscape 1.0.2 là một mã nguồn mở trình soạn thảo đồ họa vector, với khả năng tương tự Illustrator, Freehand, CorelDraw hay Xara X sử dụng các tiêu chuẩn W3C Scalable Vector Graphics định dạng tập tin (SVG).
  • windows Version: 1.0.2
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.370