🖼️
  • Portable Inkscape Phần mềm đồ họa miễn phí
  • Portable Inkscape 1.1 là một mã nguồn mở trình soạn thảo đồ họa vector, với khả năng tương tự Illustrator, Freehand, CorelDraw hay Xara X sử dụng các tiêu chuẩn W3C Scalable Vector Graphics định dạng tập tin (SVG).
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu