🖼️ JoPlayer 1.1 Trình phát đa phương tiện gọn nhẹ

🖼️
  • Phát hành: Highead
  • JoPlayer là là một công cụ hữu ích có khả năng phát hầu hết định dạng video và audio, bao gồm cả: AVI, MP4, MKV, MOV, FLV, MPEG, MP3, WAV, OGG, VOB, FLAC, ASF, WMV, WMA, RM, RMVB, DVD, VCD và nhiều hơn nữa.
  • windows Version: 1.1.3
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 873