🖼️
  • DPlot

    Phần mềm vẽ đồ thị
  • Các bạn học sinh, sinh viên ngày nay có thể tiếp xúc với máy tính rất dễ dàng. Việc học toán đồ thị theo cách vẽ ra trên giấy sẽ không phù hợp lắm. Đặc biệt là với những đồ thị trong không gian ba chiều sẽ rất khó cho sự tưởng tượng, nếu vẽ trên măt giấy
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu