🖼️
 • Perfect Icon Tạo ra những icon từ hình ảnh và photo
 • Perfect Icon 2.46 là một công cụ hữu dụng, đơn giản và đáng tin cậy để tạo ra những icon từ hình ảnh và photo. Hỗ trợ những dịnh dạng ảnh : bmp, jpeg, tiff, gif, wmf … Phần mềm cho thể tạo hiệu ứng trong suốt không hoàn toàn cho những icon của Windows XP.
 • Xếp hạng: 5 · 8 Phiếu bầu
🖼️
 • CustomIcons
 • CustomIcons là tiện ích dễ sử dụng trong việc quản lý và tùy chỉnh các biểu tượng trên Windows.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Financial Icon Library for Vista
 • Vista Financial Icon Library là bộ sưu tập các biểu tượng có sẵn với chất lượng cao để làm đại diện cho hình ảnh liên quan đến mua sắm và tài chính như: USD, Euro, Bảng, Yên, tiền xu, tiền mặt, giỏ hàng,…
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Network Icon Library
 • Network Icon Library là bộ sưu tập các biểu tượng đặc biệt được thiết kế dành cho Windows 7/Vista với chức năng đại diện cho tất cả các hoạt động và các khái niệm liên quan đến hệ thống mạng.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Sexy Girls Clipart
 • Sexy Girls Clipart set là bộ sưu tập các biểu tượng thủ công có chất lượng cao dành riêng cho phụ nữ với đẹp nữ tính.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Food Icon Library
 • Food Icon Library là ứng dụng giúp cho sản phẩm hiện đại và hấp dẫn hơn.
 • Xếp hạng: 5 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Blue Icon Library
 • Blue Icon Library là ứng dụng có chứa hàng chục hình ảnh đẹp và phong cách.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu