🖼️ MindNode 6 cho Mac 6.1 Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy cho Macbook

🖼️
  • Phát hành: IdeasOnCanvas
  • MindNode cho Mac 6.1.1 là phần mềm nổi tiếng trong việc tạo ra sơ đồ tư duy thú vị. MindNode giúp sinh viên, nghệ sĩ hay các nhà quản lý dự án làm việc sáng tạo hơn và đỡ vất vả hơn.
  • mac Version: 6.1.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 673

🖼️ MindNode cho iOS 4.4 Ứng dụng lập bản đồ tư duy tuyệt vời trên iPhone

🖼️
  • Phát hành: IdeasOnCanvas
  • MindNode cho iOS là ứng dụng lập bản đồ tư duy đơn giản và cực kỳ dễ sử dụng trên các thiết bị của Apple. Ứng dụng giúp bạn nhanh chóng lên kế hoạch chi tiết từng bước thực hiện để hoàn thành mục tiêu nhanh chóng
  • ios Version: 4.4.3