🖼️ idoo File Encryption Mã hóa, bảo vệ file mạnh mẽ

🖼️
 • Phát hành: Idoo Encryption
 • idoo File Encryption là phần mềm mã hóa và bảo vệ dữ liệu – rất hoàn hảo cho các văn phòng khi họ cần giữ các dữ liệu quan trọng được bảo mật.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.481

🖼️ idoo USB Encryption

🖼️
 • Phát hành: Idoo Encryption
 • idoo USB Encryption được thiết kế đặc biệt để tạo mật khẩu bảo vệ thiết bị lưu trữ USB. Nó sẽ tạo khu vực bảo vệ trên đĩa mà người dùng sẽ phải có mật khẩu mới xem được nội dung.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 590

🖼️ idoo Secure Disc Creator

🖼️
 • Phát hành: Idoo Encryption
 • Với idoo Secure Disc Creator, bạn có thể ghi đĩa có mật khẩu bảo vệ và được mã hóa.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 532