🖼️ ExamJet Quiz Maker 3.2 Tạo đề thi và đề kiểm tra

🖼️
  • Phát hành: Igneon Software
  • ExamJet Quiz Maker là một phần mềm chuyên nghiệp giúp người dùng tạo ra những bài kiểm tra hay đề thi tiêu chuẩn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Trong gói công cụ này bao gồm hai chương trình, Test Manager để tạo và quản lý đề thi trong kh đó Tester là ứng dụng cho phép thực hiện bài thi ngay trên máy tính.
  • windows Version: 3.2
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.430