🖼️ Fingerprint Matcher for Android Ứng dụng so sánh dấu vân tay

🖼️
  • Phát hành: Innovatrics
  • Ứng dụng so sánh dấu vân tay và tính toán số điểm giống nhau (tương tự) của bất kỳ cặp hình ảnh dấu vân tay nào.
  • android
  • Đánh giá: 8
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.774