🖼️
  • Lazarus Khôi phục form trên trình duyệt
  • Với Lazarus bạn sẽ không bao giờ mất bất cứ cái gì bạn gõ vào một form trên web. Lazarus tự động lưu tất cả các form như bạn đã gõ, sau đó khi xảy ra biến cố, server timeout, hay bất kỳ trường hợp nào, bạn có thể quay trở lại để hoàn thành form, click chuột phải chọn “Recover Form”, và thở phào nhẹ nhõm.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu