🖼️ TeacherKit Ứng dụng quản lý lớp học miễn phí cho máy tính

🖼️
 • Phát hành: ITWorx
 • TeacherKit là ứng dụng giáo dục miễn phí cho máy tính giúp các giáo viên theo dõi mức độ chuyên cần, quản lý các học sinh và lớp học của mình.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 422

🖼️ TeacherKit cho Android 2.9 Ứng dụng quản lý lớp học tốt nhất trên Android

🖼️
 • Phát hành: ITWorx
 • TeacherKit là phần mềm giáo dục vô cùng tiện lợi dành cho các giáo viên và nhà trường, cho phép tổ chức lớp học và quản lý học sinh dễ dàng trong mọi hoạt động.
 • android Version: 2.9.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 91