🖼️ Jaxtr Gọi điện, nhắn tin quốc tế miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Jaxtr
  • Jaxtr là phần mềm gọi quốc tế và nhắn tin quốc tế miễn phí, hỗ trợ hầu hết các quốc gia trên thế giới. Dịch vụ Jaxtr chia làm 2 phần: Jaxtr Voice và Jaxtr SMS tương ứng với tính năng gọi quốc tế giá rẻ và nhắn tin SMS miễn phí xuyên quốc gia.
  • web
  • Đánh giá: 47
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Truy cập
  • Lượt tải: 30.556