🖼️
 • JDiskReport for Linux

  Công cụ phân tích dung lượng đĩa cứng
 • Thời đại của những phương tiện kỹ thuật số đã đưa sức chứa của đĩa đến mức không giới hạn. Tiện ích JDiskReport được viết trên nền ngôn ngữ Java để quét (scan) ổ cứng và sau đó đưa ra kết quả trình bày một cách toàn diện về những tập tin.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • JDiskReport for Mac

  Công cụ phân tích dung lượng đĩa cứng
 • Thời đại của những phương tiện kỹ thuật số đã đưa sức chứa của đĩa đến mức không giới hạn. Tiện ích JDiskReport được viết trên nền ngôn ngữ Java để quét (scan) ổ cứng và sau đó đưa ra kết quả trình bày một cách toàn diện về những tập tin.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • JDiskReport

  Công cụ phân tích dung lượng đĩa cứng
 • Thời đại của những phương tiện kỹ thuật số đã đưa sức chứa của đĩa đến mức không giới hạn. Tiện ích JDiskReport được viết trên nền ngôn ngữ Java để quét (scan) ổ cứng và sau đó đưa ra kết quả trình bày một cách toàn diện về những tập tin.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
 • JDisk Report

 • Để biết chính xác tất cả dữ liệu đang ở đâu, bạn cần JDisk Report, một tiện ích cung cấp cái nhìn tổng quát, được đồ họa hóa về các tập tin và thư mục trên ổ cứng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu