JDisk Report

Tải về

3 (1) JGoodies Miễn phí 1.283 Dung lượng: 515 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003 Server, Java 1.4

MP3, file video, ảnh kỹ thuật số… làm đầy ổ cứng rất nhanh và rất khó để quản lý dữ liệu. Tất nhiên, khi bạn rà con trỏ lên trên một thư mục trong Windows XP, một ô nhỏ sẽ bật lên báo cho bạn biết có bao nhiêu dữ liệu trong thư mục đó và các thư mục con của nó. Tuy nhiên, để biết chính xác tất cả dữ liệu đang ở đâu, bạn cần JDisk Report, một tiện ích cung cấp cái nhìn tổng quát, được đồ họa hóa về các tập tin và thư mục trên ổ cứng. Bạn có thể yêu cầu nó vẽ một biểu đồ tròn, hiển thị tổng quát các thư mục đang chiếm nhiều không gian đĩa cứng nhất hay lập một bảng chi tiết tên file, ngày tháng và kích thước hoặc khám phá một biểu đồ dễ khảo sát phân loại tập tin theo kích thước.

Theo TTO

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 515 KB
  • Lượt xem: 1.290
  • Lượt tải: 1.283
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003 Server, Java 1.4
Liên kết tải về
Link Download chính thức: