🖼️ Ticker Tape

🖼️
 • Phát hành: JohnnyFoster
 • Ticker Tape là một cách làm đơn giản giúp bạn quảng bá các tin nhắn riêng tư đến nhiều máy trạm qua một hoặc nhiều site nhưng không ảnh hưởng đến công việc của người dùng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 360

🖼️ BeTrayed

🖼️
 • Phát hành: JohnnyFoster
 • BeTrayed là một tiện ích nhỏ cho phép bạn bổ sung thêm các shortcut khác vào khay hệ thống.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 287

🖼️ SendSMS

🖼️
 • Phát hành: JohnnyFoster
 • SendSMS là một tiện ích dòng lệnh 32 bit nhỏ cho phép gửi tin nhắn SMS đến điện thoại di động.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.222