🖼️ Eternal S cho Android 1.0 Game RPG thử thách sức mạnh của anh hùng

🖼️
  • Phát hành: JOYMEKA
  • Eternal S là một game nhập vai lấy bối cảnh là thế giới giả tưởng vĩnh cửu của năm 2020, nơi bạn trở thành anh hùng Shine dũng cảm với nhiệm vụ cứu vùng đất quê hương khỏi bóng tối.
  • android Version: 1.0.11