🖼️ Kids Place Safe Browser for iOS 1.0 Trình duyệt web an toàn cho trẻ em trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Kiddoware
 • Kids Place Safe Browser for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một môi trường trình duyệt web an toàn và hoàn toàn miễn phí cho trẻ em.
 • ios Version: 1.0.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 73

🖼️ Kids Place - Parental Control for Android 1.9 Quản lý hoạt động sử dụng điện thoại của trẻ

🖼️
 • Phát hành: Kiddoware
 • Kids Place giúp khởi chạy ứng dụng với quyền quản lý parental controls & child lock có thể bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn cũng như hạn chế trẻ truy cập vào những ứng dụng bạn cho phép.
 • android Version: 1.9.7
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 120