🖼️
  • Kiwi Syslog Server Quản lý file Syslog của router
  • Bạn đã bao giờ gặp phải trường hợp các bản ghi của mình biến mất sau khi một ai đó nào đó khởi động lại router? Để ngăn chặn tình trạng này, bạn cần có một máy chủ syslog.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
  • Squeaky Clean 1.0.2
  • Thông thường, mỗi khi muốn “tắm rửa” cho chuột máy tính, người dùng phải tháo cáp nối của nó ra khỏi PC rồi mới tiến hành lau chùi nhằm tránh nhắp chuột lung tung trên màn hình.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Kiwi Syslog Daemon
  • Kiwi Syslog Daemon là trình Syslog Server nhiều tính năng tương thích với nhiều hardware/software server, đặc biệt là các phần mềm firewall (MS ISA, ...) và thiết bị firewall (Cisco PIX, Fortigate, LinkSys...).
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu