🖼️ Wikivoyage 0.9 Cẩm nang du lịch offline

🖼️
  • Phát hành: Kiwix
  • Wikivoyage là ứng dụng cẩm nang du lịch offline và miễn phí của Kiwix, được phát triển riêng cho Windows 10 và Windows 10 Mobile.
  • windows Version: 0.9.7 Beta

🖼️ Wikix 0.9 Trình đọc Wikipedia ngoại tuyến

🖼️
  • Phát hành: Kiwix
  • Kiwix là trình đọc Wikipedia ngoại tuyến, cho phép người dùng tải các nội dung từ Wikipedia về máy tính và xem tài liệu mà không cần truy cập Internet. Hiện nay, Kiwix đã có các phiên bản dành cho Macs, Linux và Android.
  • windows Version: 0.9
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 217