🖼️
  • Clash of Kingdoms
  • Được xây dựng trên dựa trên một trong những thời kì đẫm máu nhất của Trung Hoa - Tam Quốc, Clash of Kingdoms đòi hỏi người chơi phải có tầm nhìn quản lí chiến lược để có thể phát triển quốc gia của mình.
  • Xếp hạng: 4 12 Phiếu bầu