🖼️ Lightbeam cho Android 1.0 Ứng dụng chia sẻ màn hình đa nền tảng

🖼️
  • Phát hành: lightbeam
  • Nếu muốn một app cá nhân cho phép bạn dễ dàng chia sẻ màn hình di động với bạn bè hoặc đồng nghiệp, thì ứng dụng Lightbeam là một công cụ hoàn hảo để thực hiện điều đó.
  • android Version: 1.0.3