🖼️
  • Cloud
  • Cloud cho phép bạn dễ dàng chia sẻ và lưu các file trên web. Điều này thực sự lý tưởng đối với các file ảnh, đường link, file nhạc và video.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu