🖼️
  • Metapad Phần mềm soạn thảo văn bản
  • Metapad là một phần mềm soạn thảo văn bản nhỏ gọn, nó tương tự như Notepad, nhưng bổ sung rất nhiều tính năng hấp dẫn hơn như tự động lùi đầu dòng, nhảy đến dòng chỉ định...
  • Xếp hạng: 5 · 5 Phiếu bầu