🖼️ Pixotale cho iOS 1.8 Ứng dụng kể chuyện qua ảnh

🖼️
  • Phát hành: LOCQL
  • Không chỉ là 1 ứng dụng chỉnh sửa ảnh và video thông thường, Pixotale for iOS còn hoạt động như một công cụ kể chuyện qua ngôn ngữ nhiếp ảnh nghệ thuật.
  • ios Version: 1.8