🖼️ RimWorld 1.1 Game sinh tồn khoa học viễn tưởng

🖼️
  • Phát hành: Ludeon Studios
  • RimWorld là tựa game mô phỏng tương tự như The Sims 4 nhưng dựa trên phong cách khoa học viễn tưởng với người kể là AI.
  • windows Version: 1.1.2654
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 128