🖼️
  • Imagepad
  • Imagepad là phần mềm miễn phí, với giao diện Ribbon mới mẻ và hiện đại, sẽ là một sự thay thế cho ứng dụng xem ảnh mặc định của Windows.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu