🖼️
  • Synagram for Android Định vị & theo dõi điện thoại Android
  • Synagram for Android sẽ biến thiết bị smartphone trở thành “thiên thần bảo vệ” cho con bạn. Cho dù người dùng ở đâu đi chăng nữa, ứng dụng này vẫn sẽ gửi tin nhắn nếu trẻ không đến điểm cần tới (ví dụ: trường học, về nhà) ở một thời điểm cụ thể.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu