🖼️
  • F.lux Điều chỉnh độ sáng màn hình máy tính
  • F.lux giúp bạn thay đổi độ sáng sao cho phù hợp với điều kiện môi trường xung quanh. F.lux 4.120 giúp màn hình hiển thị nội dung rõ hơn và bảo vệ mắt tốt hơn.
  • Xếp hạng: 4 46 Phiếu bầu