🖼️ Survival Vacancy Game xây dựng thành phố dưới lòng đất

🖼️
  • Phát hành: Mind Leak
  • Survival Vacancy là một trò chơi mô phỏng thú vị xoay quanh việc khai thác, chế tạo, tự động hóa và xây dựng một thành phố dưới lòng đất cho những người sống sót.
  • windows