🖼️
  • MindMaple Pen Tạo bản đồ tư duy sáng tạo trên Windows 10
  • MindMaple Pen là ứng dụng tạo bản đồ tư duy chuyên nghiệp và tiện lợi trên các thiết bị Windows 10. Với MindMaple Pen cho Windows 10, bạn dễ dàng tạo sơ đồ tư duy bằng bút cảm ứng chuyên dụng cho Microsoft Surface.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
  • MindMaple Pro cho Mac Ứng dụng bản đồ tư duy chuyên nghiệp
  • MindMaple Pro cho Mac là ứng dụng lập bản đồ tư duy chuyên nghiệp nhưng hoạt động vô cùng đơn giản. Do đó, dù bạn có là người thiếu kỹ năng tổ chức, sắp xếp vấn đề thì vẫn sử dụng MindMaple Pro cho Mac "ngon lành".
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️