🖼️ Stella Maiden cho Android 4.2 Game chiến thuật Anime tuyệt đẹp

🖼️
  • Phát hành: MIST Game
  • Stella Maiden for Android là game chiến thuật phong cách Anime lấy bối cảnh trong một thế giới kỳ ảo, nơi bạn có nhiệm vụ khám phá thiên hà cùng một đội quân anh hùng ưu tú do chính mình lựa chọn.
  • android Version: 4.2.6