🖼️ myWritings for Mac 1.3 Chương trình xử lý word

🖼️
 • Phát hành: MOApp Software Manufactory
 • myWritings của MOApp là chương trình xử lý word cho tất cả mọi người.
 • mac Version: 1.3.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 374

🖼️ myClippings for Mac 1.7 Lưu lại trích dẫn hay trên Mac

🖼️
 • Phát hành: MOApp Software Manufactory
 • myClippings được thiết kế nhằm giúp người dùng có thể sử dụng dễ dàng và quan trọng nhất là: tốc độ. Vì vậy, nó có thể giữ lại 99% của: Các từ, cụm từ, con số, đoạn văn, văn bản...
 • mac Version: 1.7.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 256

🖼️ Umsatz for Mac

🖼️
 • Phát hành: MOApp Software Manufactory
 • Umsatz giúp công việc kế toán và làm thuế trở nên dễ dàng. Hãy chú ý rằng Umsatz được viết riêng cho hệ thống tài chính và thuế của Đức, Vì vậy hiện nay chương trình chỉ chạy trên nền tiếng Đức. Các ngôn ngữ khác vẫn đang trong quá trình thực hiện...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 343

🖼️ myManuals 3.4

🖼️
 • Phát hành: MOApp Software Manufactory
 • myManuals được thiết kế dành cho việc tạo tất cả các loại sách hướng dẫn. Chương trình này dành cho những giáo viên có mong muốn tạo ra các bài giảng hấp dẫn hơn, những người đào tạo muốn có một sách hướng dẫn đào tạo thú vị với các hình ảnh và phần mềm.
 • mac Version: 3.4.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 158