🖼️ Kitty in the Box 2 cho Android 1.1 Game phiêu lưu cực dễ thương cho Android

🖼️
  • Phát hành: Mokuni
  • Kitty in the Box 2 là game phiêu lưu cực dễ thương. Trong game, bạn có nhiệm vụ giúp đỡ cô mèo đáng yêu Sushi hoàn thành mọi thử thách bằng cách chui vào càng nhiều hộp càng tốt.
  • android Version: 1.1.2