🖼️ Contact Pro Free cho iOS 3.3 Đổi mã vùng điện thoại trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Nguyen Sang
  • Từ ngày 11/02/2017 sẽ đổi mã vùng điện thoại cố định trong cả nước, mỗi tỉnh thành sẽ có một mã vùng mới, nhìn sơ qua thì khá khó nhớ. Trong khi đó chỉ hỗ trợ cho gọi song song 2 đầu số trong vòng 30 ngày kể từ khi chuyển đổi, sau đó buộc người dân phải gọi số mới.
  • ios Version: 3.3
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 405