🖼️
  • WaveMax Free Sound Recorder Phần mềm ghi âm thanh miễn phí
  • WaveMax Free Sound Recorder là một chương trình ghi âm thanh hoàn toàn miễn phí. Với nó, người dùng có thể thu lại âm thanh từ bất kỳ nguồn nào, chẳng hạn như trình phát media, chương trình phát thanh trên Internet, đài cassette, vv.
  • Xếp hạng: 2 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Free Driver Backup Công cụ sao lưu driver miễn phí
  • Free Driver Backup là một tiện ích sao lưu trình điều khiển cho thiết bị hoàn toàn miễn phí. Nó cung cấp một giải pháp chuyên nghiệp để hỗ trợ người dùng sao lưu và phục hồi driver trong hệ điều hành Windows.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️