🖼️
🖼️
 • Smart PC Locker Pro

  Tiện ích khóa màn hình
 • Smart PC Locker Pro là ứng dụng vô cùng tiện ích dùng để khóa máy tính và tất cả chức năng, do đó không ai có thể truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Square Privacy Cleaner

  Xóa lịch sử dữ liệu
 • Square Privacy Cleaner (SPC) là công cụ bảo vệ vô cùng mạnh mẽ, nhanh chóng và dễ sử dụng với khả năng xóa bỏ toàn bộ lịch sử dữ liệu không cần thiết trên máy tính.
 • Xếp hạng: 1 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Duplicate Lines Remover

  Xóa bỏ những dòng trùng lặp
 • Duplicate Lines Remover là công cụ hoàn toàn miễn phí, cho phép bạn dễ dàng loại bỏ những dòng trùng lặp từ tập tin và chuỗi. Bạn có thể xác định xóa bỏ dòng trống và cho phép phân loại theo mục.
 • Xếp hạng: 1 3 Phiếu bầu