🖼️
  • Bluefish cho Mac Trình soạn thảo văn bản web
  • Bluefish là một trình soạn thảo văn bản mạnh mẽ hướng đến các lập trình viên và các nhà thiết kế web với rất nhiều lựa chọn để viết website, các đoạn mã và lập trình.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Bluefish Trình soạn thảo văn bản cho website
  • Bluefish là một ứng dụng xử lý văn bản cho các nhà lập trình và nhà thiết kế web, hỗ trợ các thao tác với JaveScript, PHP, Perl, C hoặc C++, HTML, Jave, Python, Ruby, XML, XHTML và VisualBasics.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Bluefish for Linux
  • Bluefish là một môi trường phát triển (IDE) web được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Nó có thể điều khiển các ngôn ngữ đánh dấu và lập trình
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu