🖼️ PCFerret 2.1 Trình xem cấu hình máy tính

🖼️
  • Phát hành: PCFerret
  • PCFerret là một chương trình miễn phí tích hợp nhiều tiện ích để giúp người dùng nhanh chóng xem thông tin chi tiết lên quan đến máy tính, hệ điều hành và tập tin. Bên cạnh đó, họ cũng có thể tạo ra ra cho mình các mật khẩu mạnh.
  • windows Version: 2.1.2.1004