🖼️
  • Rainbow Folders Thay đổi icon cho thư mục
  • Tiện ích dễ sử dụng này sẽ giúp bạn làm nổi biểu tượng của các thư mục quan trọng để có thể truy xuất chúng nhanh chóng hay phá đi tính đơn điệu của biểu tượng thư mục màu vàng cũ rích của Windows.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Tooler 1
  • Tooler 1.00 (Tooler) là một công cụ nhỏ gọn, dễ sử dụng cho phép bạn tạo biểu tượng đường dẫn tắt để thực hiện nhanh nhiều tác vụ thông thường từ màn hình nền máy tính.
  • Xếp hạng: 1 · 1 Phiếu bầu