🖼️
  • Active WebCam Thu và quay video từ webcam
  • Active WebCam là một chương trình cho phép người dùng thu video từ camera, webcam, cũng như hỗ trợ giám sát nhà ở và văn phòng của mình rất chuyên nghiệp.
  • Xếp hạng: 5 27 Phiếu bầu
🖼️
  • Advanced Dialer Quản lý kết nối Dial-up
  • Advanced Dialer là phần mềm giúp bạn quản lý thời gian kết nối Internet. Nó còn giúp cho việc truy cập Internet trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.
  • Xếp hạng: 1 1 Phiếu bầu