🖼️ The Blackout Club Early Access Game giải mã bí ẩn trong thị trấn kinh hoàng

🖼️
  • Phát hành: Question
  • The Blackout Club là game kinh dị Co-op góc nhìn người thứ nhất, cốt truyện tập trung vào 1 nhóm bạn trẻ đang điều tra về những bí ẩn quái đản trong thị trấn nhỏ mà họ sống.
  • windows Version: Early Access