🖼️
  • RMPrepUSB Tạo khả năng boot trên ổ đĩa di động
  • RMPrepUSB 2.1.741a là phần mềm giúp bạn truy cập vào các thiết bị lưu trữ USB, ví dụ như bộ nhớ Flash (UFDs), ổ USB hoặc đầu đọc thẻ USB, phân vùng và format chúng để làm cho nó có khả năng boot.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu